Mørkla­eg­ning

Weekendavisen - - Opinion -

Ale­xan­der Rüth stud.sci­ent.cons. 2415 Grønjord­s­kol­le­gi­et 2300 Kø­ben­havn S

Den se­ne­ste op­lys­ning om, at man i den of­fent­li­ge for­valt­ning ak­tivt for­sø­ger at hem­me­lig­hol­de op­lys­nin­ger, som er i of­fent­lig­he­dens in­ter­es­se, er foru­ro­li­gen­de men ik­ke ny vi­den. Lyd­op­ta­gel­sen af de­par­te­ments­chef i Øko­no­mi- og In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et Sop­hus Gar­fi­el, der in­stru­e­rer si­ne un­der­ord­ne­de i at til­ret­te de­res ar­bejds­gan­ge for størst mu­lig ui­gen­nem­sig­tig­hed, er nem­lig ik­ke et en­kelt­stå­en­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.