DDR

Weekendavisen - - Opinion -

Jes Fa­bri­ci­us Møl­ler Dr. Mar­gret­he­s­vej 23 4000 Roskil­de

I in­ter­viewet 1. ju­ni med Mads Lund­by Han­sen be­ret­ter han om, hvor­dan han som dreng var med sin fa­mi­lie i DDR, et land i »to­tal ar­mod«. Et tegn på den­ne ar­mod var blandt an­det iføl­ge Lund­by Han­sen, at den øst­tysk pro­du­ce­re­de bil Tra­bant of­te blev an­truf­fet med mo­tor­hjel­men op­pe, »for de bra­end­te jo sam­men he­le ti­den«. Det kan ik­ke be­na­eg­tes, at det­te bil­ma­er­ke tek­no­lo­gisk hal­te­de bag­ud, men man kan og­så gø­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.