E-sport

Weekendavisen - - Opinion -

Kas­per Frank

Me­de­jer af Esport­s­ma­ga­si­net.dk

Man kan nemt bli­ve for­ar­get og be­kym­ret, når man hø­rer hi­sto­ri­er om 17-årige dren­ge, der bru­ger fle­re tu­sin­de kro­ner på vir­tu­el udsmyk­ning i for­skel­li­ge com­pu­ter­spil. Det kan

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.