Ret­tel­se

Weekendavisen - - Opinion -

I ar­tik­len »Stak­kels 12-tal­pi­ger« bragt i sid­ste uge hen­vi­ste vi fejl­ag­tigt til en un­der­sø­gel­se fra Børns Vil­kår om de pres­se­de un­ge i 8. klas­se. Der skul­le ha­ve stå­et, at un­der­sø­gel­sen var fra Bør­ne­rå­dets Bør­ne­og Un­ge­pa­nel og ik­ke Børns Vil­kår. Vi be­kla­ger fejl­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.