D Di­no-auk­tion

Weekendavisen - - Faktisk -

Hvis man nu hav­de en mas­se mil­li­o­ner i ban­ken, hvor­for så ik­ke bru­ge et par af dem på sit helt eget ae­g­te di­no-ske­let? I man­dags blev de jor­di­ske re­ster af en kø­da­e­den­de di­nosaur solgt på en auk­tion i Pa­ris for na­e­sten 15 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Kø­be­ren var en fransk kunst­sam­ler.

Men en auk­tion er slet ik­ke det ret­te sted for en di­nosaur, me­ner fle­re pa­la­eon­to­lo­ger. De ae­r­grer sig over, at ske­let­tet nu en­der i en pri­vat sam­ling, for så kan de ik­ke un­der­sø­ge knog­ler­ne og bru­ge fun­det til at la­e­re me­re om for­ti­dens ka­em­per. Ske­let­tet blev fun­det på et pri­vat styk­ke land i Wy­o­m­ing, USA, og så si­ger de ame­ri­kan­ske reg­ler, at fun­det til­hø­rer jor­de­je­ren, som frit kan sa­el­ge det vi­de­re. Men mu­se­er og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner har ik­ke råd til at be­ta­le de hø­je pri­ser på auk­tio­ner. Ske­let­tet er 150 mil­li­o­ner år gam­melt og min­der mest om en Al­losaurus. Men salgstek­sten an­ty­der, at der og­så kan va­e­re ta­le om en helt ny art.

Det un­der­stre­ger end­nu et pro­blem ved auk­tio­nen, si­ger pa­la­eon­to­log Thomas Carr til Li­ve Sci­en­ce. For hvis det vir­ke­lig er en helt ny art, bør det un­der­sø­ges vi­den­ska­be­ligt og ik­ke bru­ges til at pres­se pri­sen op. Louise Fogh Han­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.