S Stan­ley Cup

Weekendavisen - - Faktisk -

I dis­se dage af­gø­res det, hvem der vin­der ver­dens bed­ste is­ho­ck­ey­liga NHL og der­med det enor­me Stan­ley Cup-tro­fae, som er blevet over­rakt si­den 1893.

Må­ske kan po­ka­len al­le­re­de va­e­re blevet løf­tet til vej­rs af dan­ske Lars El­ler og Was­hin­g­ton Ca­pi­tals, der i nat spil­le­de kamp num­mer fem ud af syv mu­li­ge i fi­na­len mod Ve­gas Gol­den Knights. Was­hin­g­ton Ca­pi­tals før­te nem­lig 3-1 for­ud for nat­tens kamp og vil med en sejr kun­ne kal­de sig Stan­ley Cup-vin­de­re 2018.

Hvis de deri­mod har tabt i nat, har de to chan­cer me­re for at vin­de tro­fa­e­et, som blandt is­ho­ck­ey­spil­le­re reg­nes for det mest pre­sti­ge­fyld­te, man kan vin­de – stør­re end VM og OL. Lars El­ler, der kom­mer fra Rø­d­ov­re, har haft stor an­del i, at Ca­pi­tals er nå­et så langt i NHL i år. Han har sco­ret seks mål og lagt op til yder­li­ge­re 11 ale­ne i Stan­ley Cup-slut­spil­let, og igen­nem he­le sa­e­so­nen har han la­vet 38 po­int i fo­re­lø­big 81 kam­pe.

Hvis det lyk­kes for Ca­pi­tals og Lars El­ler at vin­de tro­fa­e­et, vil det va­e­re før­ste gang no­gen­sin­de for en dansk is­ho­ck­ey­spil­ler, der i så fald kan brin­ge po­ka­len med hjem til frem­vis­ning i Dan­mark. Jane Benarroch

FO­TO: SCANPIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.