Ele­fant­mand

Weekendavisen - - Kultur -

Det bri­ti­ske tv-sel­skab BBC pra­e­sen­te­re­de for ny­lig pla­ner­ne for et nyt, stor­stilet pro­jekt: en tv-se­rie om Ele­fant­man­den, den stak­kels Jo­seph Mer­ri­ck (18621890), der med sta­er­kt de­for­me­ret ho­ved og krop op­t­rå­d­te på mar­keds­plad­ser. Hans ska­eb­ne er ik­ke mindst kendt gen­nem David Lyn­chs film Ele­fant­man­den fra 1980 med Jo­hn Hurt i ho­ved­rol­len. I te­a­te­ro­p­sa­et­nin­ger har blandt an­dre David Bowie spil­let Mer­ri­ck.

BBCs pla­ner blev ik­ke hilst vel­kom­men al­le­veg­ne. Phil Tal­bot, kom­mu­ni­ka­tions­chef for han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­nen Scope, kri­ti­se­re­de val­get af den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Char­lie He­a­ton – kendt fra tv-se­ri­en Stran­ger Thin­gs – til ho­ved­rol­len. »Det er skuf­fen­de, at man ik­ke har valgt en han­di­cap­pet sku­e­spil­ler til den nye ud­ga­ve af Ele­fant­man­den, da det er en af de mest mar­kan­te film, der po­rtra­et­te­rer en han­di­cap­pet ka­rak­ter,« ud­tal­te Phil Tal­bot til The Daily Te­le­graph. »Man går glip af en mu­lig­hed her. Men man­gel på di­ver­si­tet er, sør­ge­ligt nok, ik­ke no­get nyt i film­bran­chen.«

Lou­i­se Dy­son, som dri­ver et agent­bu­reau for sku­e­spil­le­re med han­di­cap, var og­så op­rørt. Hun fandt, at en sku­e­spil­ler uden han­di­cap i Mer­ri­ck-rol­len vil­le sva­re til, at hvi­de sku­e­spil­le­re ma­le­de sig sor­te for at spil­le en sort ka­rak­ter. »Jeg over­dri­ver ik­ke. Det er uac­cep­ta­belt, at man i det mind­ste ik­ke for­sø­ger,« sag­de Dy­son til The Daily Te­le­graph. En pres­se­tals­mand fra film­sel­ska­bet New Pi­c­tu­res, som ska­ber se­ri­en sam­men med BBC, ud­tal­te til BBCs nyhed­s­tje­ne­ste: »Ele­fant­man­den er et iko­nisk drama, som har haft stor be­tyd­ning ved at skil­dre aen­dre­de hold­nin­ger til han­di­cap, og vi er i fa­erd med at ca­ste han­di­cap­pe­de sku­e­spil­le­re til en stri­be vig­ti­ge rol­ler.«

Men 24-åri­ge Char­lie He­a­ton be­hol­der ho­ved­rol­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.