Vi un­der­stre­ge­de, at vi vil­le sa­et­te pris på, at pre­mi­e­ren blev ud­skudt, så den ik­ke faldt sam­men med da­gen for hals­hug­nin­gen af Jo­han­nes Dø­be­ren.

Weekendavisen - - Kultur -

Sjar­hej Lepin, kom­mu­ni­ka­tions­chef for den or­to­dok­se kir­ke i Hvi­derusland, ef­ter at kir­ken fik flyt­tet pre­mi­e­ren på Ri­chard Strauss-ope­ra­en Sa­lo­me på Bol­sjo­jte­a­te­ret i Minsk. Or­to­dok­se ak­ti­vi­ster hav­de pro­teste­ret bå­de til kul­tur­mi­ni­ste­ri­et og pra­esi­den­tens kon­tor over, at ope­ra­en fra 1905, hvor kon­ge­dat­te­ren Sa­lo­me får ser­ve­ret Jo­han­nes Dø­be­rens ho­ved på et fad, er en »an­tik­ri­sten pro­vo­ka­tion«. Det er 11. sep­tem­ber, som mar­ke­res som hals­hug­nings­da­gen, og nu er ope­rapre­mi­e­ren flyt­tet til 18. ok­to­ber. På eu­r­ora­dio.fm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.