Vi har få­et ge­ne­ra­tio­ner af kul­tur­ska­be­re, som har la­ert at fyl­de sig­nal­ord som ’iden­ti­tet’, ’køn’ og ’norm­bry­den­de’ i hver ene­ste an­søg­ning om den mind­ste støt­te­kro­ne. Så­dan­ne va­er­ker be­hø­ver ik­ke at va­e­re dår­li­ge el­ler uvig­ti­ge. Men sy­ste­met an­spo­rer ti

Weekendavisen - - Kultur -

Da­gens Nyhe­ter på­pe­ger i sin le­der, at det ik­ke kun er Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na og det yder­ste høj­re, som vil in­stru­men­ta­li­se­re kun­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.