Tra­nej­agt

Weekendavisen - - Bøger - jo­ba

De fle­ste ken­der det: Når man har la­est no­get fan­ta­stisk, kan man of­te ik­ke fin­de det igen. For nog­le er den radikale løs­ning at ta­to­ve­re det si­gen­de ci­tat el­ler den svim­len­de livs­vis­dom på krop­pen, mens det er i frisk erin­dring, for an­dre har ae­se­lø­rer og un­der­streg­nin­ger i bø­ger va­e­ret en enk­le­re me­to­de. Men hvil­ken bog var det nu, man foru­lem­pe­de? I den­ne uge har Gyl­den­dal gjort no­get ved pro­ble­met og lan­ce­ret mu­lig­he­den for at ba­e­re klo­ge, kvik­ke el­ler sjove ord på krop­pen, dog kun så la­en­ge man har lyst. Gyl­den­dal Stu­dio hed­der hjem­mesi­den for »ga­vear­tik­ler og mer­chan­di­se til al­le bogel­ske­re«. Den rum­mer T-shir­ts med ci­ta­ter af Jør­gen Leth og Svend Brink­mann, krus med Ka­s­par Col­ling Ni­el­sen-ci­ta­ter og me­re Svend Brink­mann, pla­ka­ter med for­si­der fra de rø­de ord­bø­ger, Blixen, Aidt, Dit­lev­sen m.fl., Jakob Mar­tin Strid-bø­ger med tand­bør­ste (til de små), og Kim Fupz Aa­ke­sons Vi­tel­lo-fi­gur på mad­kas­se, drik­ke­dunk og end­nu fle­re T-shir­ts.

Så har man glemt, at man skal dva­e­le ved for­ti­den, fo­ku­se­re på det ne­ga­ti­ve i sit liv el­ler fy­re sin co­ach, kan man nu ba­re se sig selv i spej­let. Man kan ta­ge sig be­la­est ud ved at ha­en­ge pla­ka­ten for Hol­ger Dra­ch­manns va­er­ker i ti bind på va­eg­gen. El­ler man kan ind­ta­ge et må­l­tid med sin ynd­lings­e­le­fant på Mim­bo Jim­bo-spi­sesa­et­tet. For­ga­e­ves kig­ger man til gen­ga­eld ef­ter en or­dent­lig tra­ne at ser­ve­re. Ik­ke en ene­ste or­dent­lig fugl kan man ned­la­eg­ge i det gyl­den­dal­ske uni­vers. Til gen­ga­eld kan De se en her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.