Hvad ta­en­ker du på, når du hø­rer or­det »bak­te­ri­er«?

Weekendavisen - - Faktisk -

Sa­ra-Mat­hil­de, 11 år

»Jeg ta­en­ker på sådan nog­le små dyr, der er på ens ha­en­der, hvis man ik­ke va­sker dem. Jeg fo­re­stil­ler mig, at de er end­nu min­dre end lus, og de kan gø­re en syg, hvis man ik­ke va­sker si­ne ha­en­der or­dent­ligt.«

Christian, 11 år

»Jeg ta­en­ker bå­de på no­get godt og no­get dår­ligt og på no­get, der er in­de­ni krop­pen og uden­på og i naesten al­le ting. Der er man­ge for­skel­li­ge slags, og der er rig­tig man­ge bak­te­ri­er i skrald og sådan no­get. Jeg ta­en­ker og­så, at det er no­get, man skal pas­se på.«

Phi­lip­pa, 11 år

»Jeg ta­en­ker på no­get smit­somt. Og så ta­en­ker jeg på små­bit­te dyr el­ler sådan no­get, der le­ver i ens krop. Jeg ta­en­ker, det er no­get dår­ligt. Or­det ly­der lidt vold­somt. Man skal hu­ske at va­ske ha­en­der, hvis man har rørt ved et el­ler an­det, der er rig­tig man­ge bak­te­ri­er på. Jeg tror, der er man­ge bak­te­ri­er i rot­ter.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.