Kend di­ne bak­te­ri­er

Weekendavisen - - Faktisk -

En bak­te­rie er ty­pisk mel­lem en og to mi­kro­me­ter stor. En mi­kro­me­ter sva­rer til en mil­li­onte­del af en me­ter. Det er me­get småt.

I et en­kelt gram jord el­ler i en spyt­k­lat er der op til 100 mil­li­o­ner bak­te­ri­er.

Et gram af­fø­ring fra men­ne­sker in­de­hol­der cir­ka 10 mil­li­ar­der små bak­te­ri­er.

Bak­te­ri­er er ik­ke små dyr. De til­hø­rer grup­pen af mi­kro­or­ga­nis­mer, der og­så ta­el­ler virus og bit­tes­må svam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.