3 klas­si­ke­re

Weekendavisen - - Faktisk -

Te­tris

Te­tris blev skabt af en rus­sisk pro­gram­mør i 1984. De fal­den­de brik­ker skal stab­les så ef­fek­tivt som mu­ligt. Te­tris kan spil­les på Nin­ten­do­kon­sol­ler, lom­me­reg­ne­re, Ga­me­boys, ar­ka­de­ma­ski­ner og gam­le mo­bil­te­le­fo­ner og er der­med ble­vet et af de mest ud­bred­te com­pu­ter­spil no­gen­sin­de. Når ver­dens bed­ste Te­tris-spil­le­re skal dy­ste mod hin­an­den lør­dag, fo­re­går det på tv-ap­pa­ra­ter med bil­led­rør. Mo­der­ne LCD­fladska­er­me er nem­lig et par mil­li­se­kun­der lang­som­me­re end gam­le tv-ska­er­me, og mil­li­se­kun­der er af­gø­ren­de for Te­tris på eli­te­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.