Hvid­va­sk­ning

Weekendavisen - - Opinion -

Frank Hu­ess Hed­lund Ci­vil­in­ge­ni­ør, ph.d., MBA Hol­te

Med klip­pe­kort kun­ne man kø­re ano­nymt med bus­sen. Så fik vi rej­se­kor­tet, som re­gi­stre­rer alt på per­son­num­me­ret. Det er en juri­disk kon­se­kvens af hvid­va­s­k­loven. Så er in­gen big bro­t­her ind­ven­ding for stor, og in­tet be­løb for lil­le. For hvid­va­sk­ning af sto­re be­løb, ek­sem­pel­vis 750 mil­li­ar­der, ga­el­der an­dre reg­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.