Ham­skif­te

Weekendavisen - - Opinion -

Max Ulrich Klin­ker Ad­vo­kat, for­fat­ter, Frank­rig

»Hvor la­en­ge end­nu skal du mis­bru­ge vo­res tå­l­mo­dig­hed, Ca­ti­li­na?« rå­ber man snart i fortviv­lel­se. Si­den hedspo­ren Kras­nik er ble­vet che­fre­dak­tør, er avi­sen ik­ke til at ken­de. Ul­rik Høy og an­dre bor­ger­li­ge jour­na­li­ster er sat på po­r­ten til for­del for en or­ke­stre­ret main­stream­linje, ja lef­tist-ag­tigt, der ef­ter­hån­den for­veks­ler WA med et an­neks til Po­li­ti­ken. Le­de­rar­tik­ler­ne ba­e­rer pra­eg af sel­vind­bildt klog­skab, der mu­lig­vis kan im­po­ne­re en hip­ster på Øster­bro, mens det øv­ri­ge avi­sind­hold dri­ver la­e­se­ren rundt i en til­ta­gen­de ma­eng­de af klum­me­lig­nen­de ar­tik­ler pro­du­ce­ret af fre­elan­cejour­na­li­ster uden ind­sigt og liv­ser­fa­ring, og i hvert fald uden et bor­ger­ligt livs­syn. Se­ne­st de in­tel­lek­tu­elt dov­ne, men af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.