No­bel­pri­ser

Weekendavisen - - Opinion -

Ras­mus Bjørk

Lek­tor på DTU, med­lem af Det Un­ge Aka­de­mi

Som en del af re­ge­rin­gens fi­nans­lo­vs­for­slag er der af­sat 207 mil­li­o­ner til etab­le­ring af så­kald­te pio­ner­cen­tre, der skal le­ve­re forsk­ning på »No­bel­pris-ni­veau«. Dis­se cen­tre er en re­a­li­se­ring af den fo­re­gå­en­de forsk­nings­mi­ni­sters drøm om No­bel­pri­s­cen­tre og igen­nem dis­se fle­re No­bel­pri­ser til dansk forsk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.