Sko­ler skal bli­ve bed­re

Weekendavisen - - Faktisk -

Det er vig­tigt, at ord­blin­de børn får hja­elp så tid­ligt som mu­ligt, så de ik­ke kom­mer bag­ud i sko­len el­ler får dår­lig selv­til­lid. Men det går ik­ke så godt ude på sko­ler­ne. Kla­ge­na­ev­net for Spe­ci­a­lun­der­vis­ning skrev i en rap­port i år, at sko­ler­ne si­den 2015 har te­stet fle­re ele­ver. De føl­ger ba­re ik­ke op. De ord­blin­de får der­for ik­ke de rig­ti­ge hja­el­pe­mid­ler, så de kan la­e­re alt det, de skal og vil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.