Skå­ret ud i pap

Weekendavisen - - Faktisk -

Nin­ten­do LABO er papcon­trol­le­re, som du først sam­ler fra fla­de styk­ker pap og si­den­hen spil­ler med på Nin­ten­do Switch-kon­sol­len. Med den­ne nye far­tøjs­pak­ke sam­ler du fi­re ting i lut­ter pap: et rat, en pe­dal, en ubå­ds-sty­r­e­kas­se og et joysti­ck til at sty­re et fly. Der­ef­ter kan du ud­for­ske en stor vel­skabt spil-ver­den i en­ten en ubåd, en ra­cer­bil el­ler et fly. Fri­he­den til at ud­for­ske fø­les helt igen­nem fan­ta­stisk og le­gen­de. Selv­om det ta­ger et par ti­mer at sam­le al­le papcon­trol­ler­ne, er det ti­den va­erd, for­di byg­ge-kva­li­te­ten er van­vit­tig høj. Mest im­po­ne­ret er jeg over, at LABO el­sker at for­kla­re, hvor­dan alt er byg­get op fra bun­den, og hvor­dan du selv med ba­re pap, ela­stik­ker og kli­s­ter­ma­er­ker kan byg­ge dit eget rat. Hvis du har en Switch og ik­ke hop­pe­de på LABO tid­li­ge­re, for­di det så for skørt og gak­ket ud, så er den­ne far­tøjs-pak­ke det før­ste rig­ti­ge spil, der ud­nyt­ter de kre­a­ti­ve pap-con­trol­le­re til ful­de. Tho­mas Vi­gild

Nin­ten­do LABO Ve­hi­c­le Kit. Spil til Nin­ten­do Switch. En spil­ler fra seks år. Ud­vik­let af Nin­ten­do. 500 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.