Listin Diario

Venezuela combina talento de pitcheo y temible bateo

Élite. Para esta quinta edición la selección venezolana presenta un trabuco que se perfila dentro de los favoritos en el grupo D, junto a República Dominicana (campeón del 2013) y Puerto Rico (finalista en dos ocasiones).

- AP Caracas, Venezuela

u aztizMCcCá­a aáMc áa Vczc tiz Mirc uc -cVc ra McuazMi béa eazaóéauc Mda za rdápizdoua pcCc au uj ádti ézrdcu ra o.dáoiu au Vjzc-aC VjC ípaó ác udí au pcái c uiá téaáMdizc VdazMiá áioCa ád ua Caáéu Mcoc raVcádcri tiVpuagi cCVcC ézc cudzactdíz

S a aztczMcz uiá ra ács“iá aá Vjá Va coéCCi ád zi uiá Maz-iT rdgi í paó ctMécu tictm ra pCd VaCc ocáa tiz uiá áMCiá ra iéáMiz uiá Cadzcz Maá tcVpaizaá ra uc laCda

ézrdc SeaC uc VczaCc ra piraC cCVcC au CiVpatc oaócáT

cuazMi aá ui béa áioCc az eazaóéauc

ípaó atmí Vczi ra áé aOpaCdaztd­c ra MaVpi Ccrcá az aác iC-czdóctdíz uc VdMcr ra auucá tiVi tictm az áéá sdudcuaá pcCc tizsiCVcC au SVagiC abéd pi piádouaT MiVczri ra tdádizaá rds“tduaá c uc miCc ra dztuédC c éziá L ragcC cu VcC-az c iMCiá paáa c Ma zaC áésdtdazMa­á tCaraztdc uaá pcCc dzMa-CcC au CiáMaC ,azaóiuczi

iá. uMé,a Aizcur téfc C édá CCjaó lcu ,criC .Caó zrC.á dV. zaó uaLoaC iCCaá L é -azdi léjCaó L zMmizL lczMczraC raáMctcz az uc isazád,c

u mdáMíCdti d-éau c oCaCc -czcriC ra uc Cdpua

iCizc cu ocMa mcta ézc r.tcrc cpiCMcCj áé udra Ccó-i tiVi cu dzMazMcC téu VdzcC áé tcCCaCc tiz éz M“Méui Vézrdcu

oézrcz uiá coCdriCaá coui ípaó cCM“z .Caó Acz-aC léjCaó récCri AirC“-éaó édá cCt“c L aá”á éócCri Mdaza Circ ga az uiá VcLiCaá L au pucz ,azaóiuczi cpézMc c béa cu-éziá Maz-cz béa mctaC ra Caua,dáMcá

cL béa áiCMacC ucá Caá MCdttdizaá béa dVpizaz ucá iC-czdóctdiza­á ra ucá

Cczraá d-cá c uiá coCd riCaá L Caua,dáMcá

z uc scáa ra -Cépiá

uc tdsCc VjOdVc ra uczóc VdazMi aá ra uczócVdaz Miá L cu Vaziá técMCi r“cá ra raátczái ád mdói i Vjá pdMtmaiá ui béa az au pcácri áa mc tiz,aCMdri az éz riuiC ra tcoaóc pcCc uiá

Vjzc-aC

iá uczócriCaá ,azaói ucziá tizMcCjz tiz uc pCa áaztdc ra MCaá CatapMiCaá ra ucC-c MCcLatMiCd­c az ucá VcLiCaá áioCaácuda­zMaá az uc rasazác L pCaáMiá pc

Cc -édcCuiá az ViVazMiá cpCaVdczMa­á .Caó Aac uaá VcC cC,jaó aMá L au c-azMa udoCa Aiodzáiz mdCdziá

iá ocMaá L uc rasazác áiz bédójá ucá VcLiCaá siC Mcuaócá ra eazaóéauc ra Vjá ra uMé,a L téfc C oég“cá az iéáMiz L Mucz Mc uc zi,azc ,azaóiuczc tizMcCj tiz ézc isazád,c rd-zc ra CaápaMi aztcoaóc rc piC CCjaó tcVpaíz oc Ma ,d-azMa ra uc d-c VaCd tczc

coCaCc piC uagiá au pa uiMaCi ,azaóiuczi Vjá ucé Cacri ra Miriá uiá MdaV piá séz-dCj tiVi tcpdMjz L raád-zcri léjCaó áéVí

técrCcz-éucCaá L dV péuácrcá az uc MaVpiCcrc pcácrc pcCc uiá cCdzaCiá VdazMCcá béa lczMczraC rdápcCí gizCizaá a dV péuáí tcCCaCcá tiz uiá Cdiuaá

z uiá gcCrdzaá craVjá ra téfc tazMCcu L lcz MczraC raCatmi eaza óéauc tizMcCj tiz c,dr a CcuMc dóbédaCri ocMa ra pucMc az au L -czcriC rau éczMa ra Ci az uc d -c ctdizcu az

c tizsdczóc ra ípaó az

auuiá aá Mcu béa tizádraCí dzzataácCd­i tiz,itcC c éz técCMi -écCrcoiábé­aá béa az áé pcCataC aáMcC“c tizra zcri cu oczbéduui

z tcái ra áaC zataácCdi MazrCj c áé rdápiádtdí­z gé -criCaá tiVi édá Aaz-d si tiz mcodudrcr pcCc ra sazraC Mircá piádtdizaá rau técrCi L uiá gcCrdzaá

S azaViá éz abédpi oc ucztacri azaViá pi raC ocMacriCaá ra tizMct Mi L tiCCariCaá béa péaraz c,czócC ra cu-ézc Vcza CcT rdgi ípaó

eazaóéauc H pc“á áér cVaCdtczi rizra au o.dáoiu L zi au s”Moiu aá au rapiCMa z”VaCi ézi H aá tizádra Ccrc ézc séazMa dVpiCMcz Ma ra McuazMi ra pCdVaC zd ,au pcCc ucá Cczraá d-cá paCi aái zi áa mc MCcrétd ri az éz oéaz raáaVpafi ra uc áauattdíz az au ujádti ézrdcu

u VagiC raáaVpafi ,a zaóiuczi séa az uc ardtdíz ra tiz éz MaCtaC ué -cC la séaCiz MaVpCczi c tcác az ucá iMCcá MCaá édá ligi ua rdCd-dí az uiá pCdVa Ciá MCaá MiCzaiá L VcC edó béau az au czMaCdiC

SecViá c -czcCua c i

Vdzdtczc éaCMi Adti á Ccau L dtcCc-écT pCitucVí éz coCaCc VéL azMéádcáMc téczri aVpaóí uc pCaMaV piCcrc tiz uiá d-Caá ra

aMCidM a drazMdsdtc­zri c uiá técMCi Cd,cuaá ra uc pCdVaCc Cizrc S cL béa -czcC aáiá técMCiá L uéa-i áa-édCT

Martín Pérez - 1ero

u óéCri cCM“z .Caó áa Cj au coCdriC ra eazaóéauc aáMa ájocri czMa Aap”oudtc

iVdzdtczc az au raoéM ra cVoiá abédpiá az au ujád ti ézrdcu ra .dáoiu az au

icz apiM cCq ra uc tdé rcr ra dcVd czéztdí au Vczc-aC VcC ípaó

iá czMaCdiCaá técMCi uczócriCaá ,azaóiucziá az coCdC au pCdVaC aztéaz MCi ra aáa pc“á az au ujád ti ézrdcu séaCiz imcz lczMczc cCuiá ldu ,c zdocu ljztmaó

L .udO aCzjzraó

lczrL utjzMcCc L niéz- ra uc d-c ctdizcu az uc pcácrc MaVpiCcrc ra ucá Cczraá d-cá áaCj au Cd ,cu ra uiá ,azaóiucziá

u pcCMdri aáMj pcéMcri c dzdtdcC c ucá ra uc zi tma rau pCíOdVi ájocri

 ?? ?? El jardinero Ronald Acuña Jr. (derecha) corre frente a sus compañeros de la selección de Venezuela previo a un juego de exhibición contra los Mets de Nueva York.
El jardinero Ronald Acuña Jr. (derecha) corre frente a sus compañeros de la selección de Venezuela previo a un juego de exhibición contra los Mets de Nueva York.
 ?? ?? Martín Pérez, será el lanzador del primer partido de Venezuela contra República Dominicana.
Martín Pérez, será el lanzador del primer partido de Venezuela contra República Dominicana.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic