Listin Diario

Rodríguez: “Juegos Escolares son la panacea del INEFI”

- Santo Domingo

ud Dá áDEl b DcuóFD: v: “-alas(d ál (ó E-ál ldl“uólR Dá “sóDa Fuó DMDa-FsGu “Dá d:FsF-Fu

lasudlá “D “-alas(d N :sal ámDóFu u “óNr-Dj Dáál sdpuóE( D:FD M-DGD: i-D áu: e -D ru: DcuóFsGu: lasudl áD: :auálóD: l DpDaF-ló:D Dd duGsDEmóD Dd lóltu dl , uFól: as-“l“D: “D ál óDrs(d C-ó D: Dá DGDdFu “D El,uó Fól:aDd“Ddasl Dd Dá i-D clóFsascló­vd Ev: “D

Esá D:F-“sldFD: “D ál: d-DGD judl: i-D auEcu dDd Dá :s:FDEl D“-alFsGu dlasudlá

u“óNr-Dj Dáál “D:Fl a( i-D Dá Elrdu aDóFlEDd :D DpDaF-lóv Dd lóltudl aud :-m:D“D: Dd Cld -ld “D ál lr-ldl j-l ,

Dsml b uói-D :lmDEu: Dá :srdspsal“u “D sdFDróló l ál óDrs(d C-ó Dd Dá “DcuóFD D: auáló D sEc-á:ló Dá lGldaD Dd a-ldFu l sdpólD:Fó-aFól -FsáDóNl , EudsFuóDu “D

laFsGs“l“D: :D óDpsDóDR d “sa( i-D áu: -Dru: :auál óD: lasudláD: aud:Fld “D

“s:ascásdl: i-D sdFDróld l D:F-“sldFD: i-D cl:lóvd cuó pl:D: “D DásEs

dlas(d DdFóD áu: ED:D: “D lmósá , :DcFsDEmóD , “D ál: a-láD: :D D:aurDóvd l lá-Edu: i-D GDóvd laas(d Dd duGsDEmóD Dd lóltudl

u“óNr-Dj Dáál FlEmsId l“DáldF( i-D Dá FsDdD cáldspsal“u ál aud:Fó-aas(d “D cuás“DcuóFsGu: Dd Gl ósl: óDrsudD: “Dá clN:

Clásico en Escuelas

u“óNr-Dj sdpuóE( i-D Dá ááDGlóv Dd cldFláál rsrldFD l :sDFD aDdFóu: D“alFsGu: ál Fóld:Es:s(d “D áu: clóFs“u: “Dá áv:sau -d “slá “D Is:muá i-D clól áu: “uEsdsaldu: sdsasl Dá :vml “u Dd ál as-“l““D slEs :Fl“u: nds“u:

dFóD áu: cáldFDáD: D: auálóD: i-D GDóvd “D El dDól :sE-áFvdDl áu: M-Dru: D:Fvd ál: D:a-Dál: CláuEI nóDíl d:ldatD lcuFs ááu Dc)másal uEsdsal dl sáál -ldl sórDd “Dá lóEDd u: -ld“-áD: , Dc)másal “D nó-r-l, s áál óldas:al saDu nds(d ldlEDósald­l sólpáuóD: uásFIadsau NaFuó :FóDáál sj d:ldatD l D , Dá d:FsF-Fu uásFIadsau gdrD áD: -:Fu“su: ós:Fu D,

 ?? ?? Alberto Rodríguez Mella, director del INEFI promueve una transforma­ción en los planteles escolares de todo el territorio nacional.
Alberto Rodríguez Mella, director del INEFI promueve una transforma­ción en los planteles escolares de todo el territorio nacional.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic