RIT­MO DEL AR­TE

Ma­king Her Self Up

Ritmo Social - - Ritmo Personal -

Una ex­po­si­ción que, a tra­vés de los 200 ob­je­tos per­so­na­les de Fri­da, per­mi­te al vi­si­tan­te su­mer­gir­se has­ta lo más pro­fun­do de la vi­da de es­ta in­mor­tal ar­tis­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Dominican Republic

© PressReader. All rights reserved.