El Universo

4,6

-

mi­llo­nes de dó­la­res cos­tó la re­po­si­ción de la car­pe­ta as­fál­ti­ca de la vía Lo­ja-Vil­ca­bam­ba de 40,2 ki­ló­me­tros de lon­gi­tud. (I)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador