El Universo

LA PA­RRO­QUIA

- Nues­tra Se­ño­ra del Cis­ne San­ta Te­re­si­ta, En­tre Ríos Per­pe­tuo So­co­rro Sa­gra­da Fa­mi­lia El Sa­gra­rio

Mi­sas: lu­nes a sá­ba­do: 07:00 y 18:00. Do­min­go: 08:00, 11:00, 16:00 y 18:00. Los 27 de ca­da mes, ca­da ho­ra de 07:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00. Ex­po­si­ción del San­tí­si­mo: to­dos los días de 08:00 a 22:00. (I) Mi­sas: lu­nes a miér­co­les: 07:00 y 10:00; jue­ves: 06:00 y 19:00. Do­min­go: 07:00, 08:00, 09:00 y 19:00. (I) Mi­sas: lu­nes a sá­ba­do: 07:00 (ri­to tri­den­tino), 08:00 y 19:00. Do­min­go: 08:00, 10:00, 12:00, 18:00 y 20:00. (I) Mi­sas: lu­nes a sá­ba­do: 07:00 y 19:00. Do­min­go: 07:00, 09:00, 11:00, 19:00 y 20:00. Ex­po­si­ción del San­tí­si­mo: jue­ves, a las 18:00. Con­fe­sio­nes: to­dos los días, de 09:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00, y du­ran­te las mi­sas. (I) Mi­sas: lu­nes a vier­nes (me­nos miér­co­les): 19:00. Sá­ba­do: 07:00 y 19:00. Do­min­go: 07:00, 09:00 y 19:00. Ex­po­si­ción del San­tí­si­mo: jue­ves, a las 17:00. Con­fe­sio­nes: me­dia ho­ra an­tes de ca­da mi­sa. (I) Mi­sas: de lu­nes a vier­nes: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00, 18:00. Sá­ba­do: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00. Do­min­go a las 19:00 (I)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador