DA­TOS

Expresiones - - Mundo De Famosos (i) -

❚❘ Adria­na Li­ma y Hei­di Klum tie­nen el ré­cord de ha­ber lu­ci­do la va­lio­sa pie­za: tres ve­ces ca­da una.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.