13

LinuX - - News -

Una vez ter­mi­na­da la ins­ta­la­ción el sis­te­ma te mos­tra­rá un men­sa­je que de­bes de Re­ini­ciar el or­de­na­dor

Newspapers in Spanish

Newspapers from Ecuador

© PressReader. All rights reserved.