Gadreva O Tailevu Me Buli Na Vu­ni­valu E Bau

Fiji Sun - - Siga Vou - Feed­back: [email protected]­jisun.com.fj

e 22 na tik­ina kei na 146 na koro. Na tik­ina kei na kena veikoro a wili kina o Bau – Soso, Lasakau, Na­muka, Nako­roivau, Viwa, Ovea, Va­toa, Waicoka, Cau­tata, Vatani, Dro­muna, Ki­uva, Mua­naira, Naqeledamu, Lo­gani kei Natila; tik­ina o Na­mara e 6 na koro – Naisausau, Nako­rolevu, Mata­mai­vere, Tubalevu, Naikawaga kei Nakalawaca; tik­ina o Nau­sori e 7 na koro – Nau­sori, Vu­ni­mono, Nadali, Ver­ata-wailevu, Naduru, Moli­tuva kei Na­mono; Tik­ina o Dravo e 5 na koro - Dravo, Naiso­go­vau, Naila, Mokani kei Maumi; tik­ina o Na­mata e 2 na koro – Rar­alevu kei Na­mata; na tik­ina o Nakelo e 17 na koro – Naulu­vatu, Na­muka-Vakali, Visama, Tu­mavia, Muana, Naluna, Vu­tuvo, Waikete, Naimalo­vau, Vatu­rua, Nasi­lai, Nakaulevu, Ani­tioki, Kelili, Nuku­lau, Vu­ni­vaivai kei Vadrai; tik­ina o Nuku e 3 na koro – Nato­gadravu, Nase­lai kei Na­toveya; tik­ina o Toka­toka e 7 na koro – Nabitu, Vuci, Draubuta, Lo­mainasau, Van­uad­ina, Nakaile kei Van­ualevu; tik­ina o Buretu e 5 na koro – Buretu, Matain­oco, Nabouciwa, Naivaka­cau kei Daku; tik­ina o Ver­ata e 8 na koro – Ucu­ni­vanua, Naloto, Naivu­ru­vuru, Navu­ni­mono, Sawa, Kumi, Naigani kei Uluiloli; tik­ina o Na­malata e 11 na koro – Mat­a­cau­cau, Mat­ac­ula, Nai­lega, Nako­rovou, Vein­uqa, Naitutu, Navu­nisole, Nakalawaca, De­la­sui, Nayawasara kei Dave­talevu; na tik­ina o Tai e 3 na koro – Dravuni, Naisaumua kei Nai­bore­bore; tik­ina o Vu­galei e 7 na koro – Na­to­buniqio, Na­mu­lo­mulo, Nadaro, Sote, Visa, Savu kei Naimasi­masi; tik­ina o Taivu­galei e 4 na koro – Natuva, Na­mena, Vatukarasa kei To­nia; tik­ina o Sawakasa e 6 na koro - Sawakasa 1, Sawakasa 2, Bure­rua, Dakuinuku, Lodoni kei Vorovoro; tik­ina o Na­mena e 9 na koro – Nabu­reni­valu, Nananu, Burelevu, Lawaki, Qoma, Qelekuro, Nabualau, De­laikuku kei Nad­rano; tik­ina o Dawasamu e 9 na koro – Driti, De­lakado, Lu­vu­navuaka, Nataleira, Si­lana, Nas­inu, Nabualau, De­la­sui kei Natadrave; tik­ina o Naloto e 3 na koro – Naivic­ula, Nave­ico­v­atu kei Nasau; tik­ina o Wailoltua e 4 na koro - Wailo­tua 2, Nal­abe, Na­tokalau kei Wailo­tua 1; tik­ina o Nasautoka e 2 na koro - Nasautoka kei Nabouva; tik­ina Nayavu

e 6 na koro – Nayavu, Naqia, Na­seibitu, Namoka, Naveivei­wali kei Natu­vatu­va­vatu; tik­ina o Nai­lega e 5 na koro – Naibita, Nai­lega, Wailevu, Nab­u­lini kei Manu.

Ena vula o Ji­u­lai ena yabaki oqo e a mai tarova na Ta­bana ni Veitarogi Vanua na na nona buli o Ratu Epenisa Cakobau me Vu­ni­valu, baleta e sega ni vaka­muri na ivaka­rau ni nona dig­i­taki.

Newspapers in English

Newspapers from Fiji

© PressReader. All rights reserved.