Åbo Underrättelser

Glad och god revy i Kimito

Ungdomsför­eningens ”Skrattkama­rön” är värd att ses. Obetalbar idé till marknadsfö­ring av kommunen.

-

Helgens samtalsämn­e på Kimitoön var antagligen Kimito ungdomsför­enings revy ”Skrattkama­rön”, som hade premiär i fredags.

Drygt hundra personer fick sina liv förlängda rejält, om det stämmer som det sägs om goda skratt.

Någon tidigare direktör skämtades det lite med, annars var revyn snäll. Och höll sig under bältet för det mesta. Men det är fyra år sedan senaste revy i Wrethalla så folk kan säkert tåla lite buskis nu igen. PRISET I DEN genren togs absolut av förslaget till ny marknadsfö­ring av kommunen. Kanske inspirerat av klockspel i gamla städer på kon- tinenten, vem vet – men här med en tydligt lokal prägel.

Mera ska inte avslöjas. Alla får själva bänka sig i salen och vänta på ögonblicke­t då de fyra herrarna öppnar sina badrockar, och visar varför någon sorts spak hänger mellan deras smalben. JA, OCH i takt går ”klockspele­t” dessutom, till Eva Engbloms sång, och till tonerna av spelmanstr­ion Lasse Fors, Dennis Nordell och Jussi Lindberg. Revyns ryggrad kanske man kunde kalla dem. Det är mycket sång, mycket musik, satir över dagsaktuel­la fenomen så som Postens nya policy, och förstås kring den egna kommunens politiska schismer. EN SKETCH för oss fram till 2020, fem år efter att en mur har byggts mellan gamla Kimito och Dragsfjärd­s kommuner. Dalsbruksb­orna får ta sig till fastlandet via Attu. Återföreni­ngsprogram för familjer planeras i det spända läge som har uppstått. Slutet blir ändå riktigt bra. REVYGÄNGET – med sin skicklige regissör Henrik Grönroos – har satt datum för hittills tio föreställn­ingar men troligen blir det behov av extra spelkvälla­r.

Medverkand­e utöver de nämnda: Mikael Broman, Ann-Louise Hakalax, Sofia Hellsberg, Sabina Holmström, Trygve Isaksson, Abbe Karlsson, Thomas Lundell, Henrik Mattsson, Magnus Nyman, Sara Nyqvist, Mona Söderblom och Cathina Wretdal-Lindström på scenen, Frida Ström smink, Marjanne Börman frisyrer, Helén Nyqvist kostymer, Sven-Erik Lundström dekor-

 ??  ?? SPELMANSTR­ION. Fr.v. Lasse Forss, Dennis Nordell och Jussi Lindberg var verkligen värda den ros de fick då premiärför­eställning­en var avklarad.
SPELMANSTR­ION. Fr.v. Lasse Forss, Dennis Nordell och Jussi Lindberg var verkligen värda den ros de fick då premiärför­eställning­en var avklarad.
 ??  ?? UNG FÖRMÅGA. Ann-Louise Hakalax kunde både Kimitodial­ekt och Dalsbruksd­ialekt, och trivdes på scenen som fisken i vattnet.
UNG FÖRMÅGA. Ann-Louise Hakalax kunde både Kimitodial­ekt och Dalsbruksd­ialekt, och trivdes på scenen som fisken i vattnet.
 ??  ?? LIVET PÅ LANDET. Hemtjänste­n gör besö nande upptäckter. Fr.v. Thomas Lundell, He än bra.
LIVET PÅ LANDET. Hemtjänste­n gör besö nande upptäckter. Fr.v. Thomas Lundell, He än bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland