Skott av­fy­ra­des påcafé

Man av­los­sa­de sin penn­pi­stol i miss­tag. Utreds som grovt skjut­va­pen­brott. Två per­so­ner ska­da­des.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - ÅU

BROTT. Ett all­var­ligt skjut­va­pen­brott in­träf­fa­de på K-Su­per­mar­kets café i Reso på tis­da­gen kring mid­dags­tid.

En man med en penn­pi­stol ha­de sut­tit vid ett av café­bor­den och fingrat på sin penn­pi­stol då den plöts­ligt fy­ra­de av ett skott.

Skot­tet träf­fa­de fle­ra re­klam­skyl­tar och till slut en per­son som stod vid si­dan om. Per­so­nen som träf­fa­des av skot­tet ska­da­des lind­rigt. En­ligt Helsingin Sa­no­mat ska­da­des ock­så man­nen som höll i pi­sto­len.

Det var ba­ra tu­ren som av­gjor­de att ing­en ska­da­des all­var­ligt då pi­sto­len plöts­ligt brann av, skri­ver po­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

Po­li­sen lar­ma­des till plat­sen cir­ka kloc­kan 12.30.

Penn­pi­sto­ler klas­sas som myc­ket far­li­ga skjut­va­pen och po­li­sen ut­re­der fal­let som grovt skjut­va­pen­brott, för­or­sa­kan­de av fa­ra samt för­or­sa­kan­de av kropps­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.