En del av EHFF

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Säl­skräm­man får sin ener­gi från sol­pa­ne­ler och en vind­ge­ne­ra­tor.

Ap­pa­ra­ten har mo­bil­tek­nik, vil­ket in­ne­bär att man från land­bac­ken kan kol­la att den fun­ge­rar.

Säl­skräm­mor­na tes­tas till ok­to­ber i år. Ex­pe­ri­men­tet åter­upp­tas näs­ta år.

Pro­jek­tet är en del av Fin­lands EHFF-åt­gärds­pro­gram, som om­fat­tar ett in­no­va­tions­pro­gram för fis­ke­ri­nä­ring­en samt part­ner­skap och samarbete mel­lan forsk­ning och fis­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.