Snart får bar­nen le­ka i ka­bi­nen

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. På mån­dag in­vigs Fu­ni, som är en mo­dell av de ka­bi­ner som kom­mer att gå längs berg­ba­nan upp till Kako­la. Le­kver­sio­nen pla­ce­ras i Bar­ker­par­ken vid Väst­ra Strand­ga­tan. Det är all­de­les nä­ra plat­sen där den rik­ti­ga berg­ba­nan kom­mer att gå se­na­re i höst.

Fu­ni är ut­rus­tad bå­de med klät­ter­vägg och med rutsch­ka­na.

– Det är en unik lek­ställ­ning och vi tror att den kom­mer att in­tres­se­ra fa­mil­jens yngs­ta, sä­ger pro­jek­t­an­sva­ri­ga An­na-Kai­sa Kauko­la vid Åbo stad.

Det är fö­re­ta­get Pu­u­ha Group Oy som har de­sig­nat och byggt Fu­ni.

ÅBO STAD

BERGBANA FÖR DE YNGS­TA. Fu­ni he­ter le­kver­sio­nen av ka­bi­ner­na som ska gå längs den nya berg­ba­nan upp till Kako­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.