Näs­tan tju­go barn deltog i Iniö sim­sko­la

Sim­sko­lan ord­na­des i Kann­vik i Ju­mo i bör­jan av ju­li.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Sim­sko­lan på Iniö ord­na­des i Kann­vik på Ju­mo, 1-11 ju­li vid sta­dens bad­strand. I sim­sko­lan som ord­na­des av Folk­häl­san i Iniö, deltog i år 19 barn. Bar­nen har va­rit in­de­la­de i tre grup­per en­ligt kun­skap.

Som an­sva­rig sim­lä­ra­re fun­ge­ra­de Ida-Ma­ria Gran­dell och som lekle­da­re Lin­néa Ny­man. Sim­sko­lan av­lu­ta­des på ef­ter­mid­da­gen den 11 ju­li med pro­mo­tion och ser­ve­ring. Årets pro­mo­tor var Char­lot­ta Ber­gqvist.

I år ha­de sim­sko­lan tur med väd­ret och al­ger­na dök upp först på av­slut­nings­da­gen. Vatt­net var 15-19 gra­der varmt un­der sim­sko­lan.

Sim­pre­sta­tio­ner vid årets sim­sko­la: VATTENVANEMÄRKET: Eli­el Lin­dqvist, Bi­an­ca Lindroth, Daniel Lin­dqvist, John Abra­hams­son VATTENSKICKLIGHETSMÄRKET: Ar­tur Pel­to­ni­e­mi, Ali­cia Fri­man, Le­o­nie Gyl­fe NYBÖRJARMÄRKET: Mi­kael Matts­son, Os­si Pöy­li, Oli­via Fri­man INTRESSEMÄRKET: Fan­ny Björ­klund 50 M: 100 M:

DEL­TA­GA­RE. 19 barn deltog i Iniö sim­sko­la i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.