Gustaf Man­ner­heim

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

är sva­ret på för­ra vec­kans gå­ta. Han föd­des den 4 ju­ni 1867 i Vill­näs i syd­öst­ra Fin­land.

Fält­mar­skalk. Finsk över­be­fäl- ha­va­re un­der det and­ra världs­kri­get.

Man­ner­heim dog i Lau­san­ne i Schweiz den 27 ja­nu­a­ri 1951.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.