Snus

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA -

• In­ne­hål­ler 20 gång­er mer nikotin än ci­gar­ret­ter och gör an­vän­da­ren snabbt be­ro­en­de.

• Är can­cer­fram­kal­lan­de och ökar ris­ken för can­cer t.ex. i bukspott­kör­teln, mat­stru­pen, ma­gen och mun­hå­lan.

• Ökar åter­kal­le­li­ga och oå­ter­kal­le­li­ga för­änd­ring­ar på mun­nens slem­hin­nor.

• Ökar ris­ken för död­lig in­farkt och stro­ke.

• Hö­jer blod­tryc­ket.

• Det finns även an­tyd­ning­ar om att snus­ning ökar ris­ken för di­a­be­tes, me­ta­bo­liskt syndrom, för­ti­da för­loss­ning, låg fö­del­se­vikt och ha­van­de­skaps­för­gift­ning.

Käl­la: THL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.