Snu­sar dag­li­gen

Åbo Underrättelser - - DIN HÄLSA / TEMA -

4,5 pro­cent av 8–9-klas­sar­na

10,3 pro­cent av ele­ver­na vid yr­kes­in­sti­tut

3,7 pro­cent av gym­na­si­e­e­le­ver­na i års­kurs 1 och 2

Käl­la: In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd

THL:s skol­häl­so­vårdsen­kät

Ock­så hen­nes upp­fatt­ning är att snu­san­det ökat.

– Det fö­re­kom­mer all­mänt bå­de bland gym­na­sie- och äld­re hög­sta­di­e­e­le­ver och lär va­ra lätt att få tag på. De vux­na ska va­ra ett fö­re­dö­me för ung­do­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.