Åbo svens­ka pen­sio­närss­klubb

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Han­da­la­gets näs­ta må­nads­träff hålls mån­da­gen den 12 no­vem­ber 2018 kl 13.00 hem­ma hos Le­e­na. För när­ma­re in­for­ma­tion, se klub­bens hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.