Sa­gostund i Par­gas­bib­ban på mån­dag mor­gon

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

PAR­GAS. Mar­jo Paa­vo­la hål­ler en my­sig sa­gostund med Sti­na Wirséns Vem-böc­ker om käns­lor och var­da­gens kne­pi­ga si­tu­a­tio­ner mån­da­gen den 12 no­vem­ber kloc­kan 9.15.

Sa­gostun­den följs av en dans­stund där vi får dan­sa som Nal­len och Kat­ten i ÅST:s barn­pjäs ”Vem?” och en pys­selstund där bar­nen får de­sig­na sitt eget plås­ter.

Pro­gram­met räc­ker ca 60 min.

Bib­li­o­te­ket öns­kar att grup­per för­hands­an­mä­ler sig via: bib­li­o­te­ket@par­gas.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.