Par­gas­so­nen Va­ha­lah­ti av­slu­tar kar­riä­ren

Åbo Underrättelser - - NYHETER / LOKALT - Fredrik Hägg­man

ISHOC­KEY. Par­gas­bör­di­ge väns­ter­for­war­den Vil­le Va­ha­lah­ti, med fy­ra li­ga­guld i me­daljskå­pet, av­slu­tar sin över 20 år långa elit­kar­riär. 41-åri­ge Va­ha­lah­ti spe­la­de se­nast i Rau­man Luk­ko, men har in­te synts till på isen i år på grund av en ska­da.

–Jag ha­de en dröm om att fort­sät­ta ka­rirä­ren, men man mås­te kun­na slu­ta vid rätt till­fäl­le. För­hopp­nings­vis kan jag trä­na bort hand­ska­dan så att han­den fun­ge­rar i var­da­gen, men till en ishoc­key­kar­riär du­ger den in­te, sä­ger Va­ha­lah­ti i ett pressmeddelande.

Va­ha­lah­ti bör­ja­de som ju­ni­or i ParS­port, och fick som 18-åring möj­lig­he­ten att gå till TPS. Un­der si­na 14 sä­song­er i klub­ben stod han för 470 po­äng (196+274) un­der sam­man­lagt 706 mat­cher. 2013 flyt­ta­de han till Rau­mo, där han fort­fa­ran­de bor. Det blev sam­man­lagt fem sä­song­er i Rau­man Luk­ko.

–ParS­port och TPS gjor­de min elit­sats­ning möj­lig och har gett mig många fi­na min­nen.

Va­ha­lah­tis ju­ni­or­trö­ja med spel­num­ret 7 häng­er fort­fa­ran­de i ishallsta­ket i Par­gas.

JO­HAN BACKAS

FY­RA LI­GA­GULD MED TPS. Vil­le Va­ha­lah­ti från Par­gas av­slu­ta­de kar­riä­ren i Rau­mo, där han nu bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.