STT: Ka­te­dral­sko­lan et­ta lan­det i stu­di­e­fram­gång

» Svens­ka gym­na­si­er i topp i Ny­hets­by­rån STT:s jäm­fö­rel­se.

Åbo Underrättelser - - NYHETER ÅBO -

De svens­ka gym­na­si­er­na kla­rar sig ex­cep­tio­nellt bra i jäm­fö­rel­sen.

Bland de sto­ra gym­na­si­er­na är det Ka­te­dral­sko­lan i Åbo som top­par sta­tisti­ken me­dan To­pe­li­us­gym­na­si­et i Ny­kar­le­by är på förs­ta plats bland de små gym­na­si­er­na, upp­ger STT på MTV:s sajt.

De gym­na­si­er som utex­a­mi­ne­rar minst 50 stu­den­ter per år räk­nas som sto­ra gym­na­si­er. JÄMFÖRELSENGRANSKAR re­sul­ta­ten i stu­dent­skriv­ning­ar­na och jäm­för vits­or­den med ut­gångs­lä­get någ­ra år ti­di­ga­re då de stu­de­ran­de bör­ja­de i gym­na­si­et.

De gym­na­si­er som har va­rit bäst på att för­bätt­ra de ung­as stu­di­e­fram­gång kla­rar sig allt­så bäst i jäm­fö­rel­sen.

PÅ LIS­TAN ÖVER sto­ra gym­na­si­er lyc­ka­des Gym­na­si­et Gran­kul­la sam­sko­la kni­pa en fjär­de plats, vil­ket in­ne­bär att två svens­ka gym­na­si­er fi­gu­re­rar på lis­tan.

BLAND DE SMÅ gym­na­si­er, som utex­a­mi­ne­rar fär­re än 50 stu­den­ter per år, do­mi­ne­rar de svens­ka gym­na­si­er­na.

To­pe­li­us­gym­na­si­et följs av två­an Kristi­nestads gym­na­si­um och tre­an Helsinge gym­na­si­um i Van­da.

På lis­tan tio i topp fi­gu­re­rar he­la sex svens­ka gym­na­si­er med Han­gö gym­na­si­um på sjät­te plats, följd av Kot­ka svens­ka sam­sko­la och Björ­ne­borgs svens­ka sam­sko­la på sjun­de re­spek­ti­ve åt­ton­de plats.

ÅU-FO­TO

KA­TE­DRAL­SKO­LAN. I topp igen i na­tio­nell jäm­fö­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.