Båt­fö­ra­re var­nas för stock i ha­vet

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

SJÖ­FART. Ett far­tyg för­lo­ra­de en däckslast med cir­ka 500 ku­bik­me­ter mass­a­ved un­der stor­men på fre­da­gen. En del av den för­lo­ra­de las­ten ob­ser­ve­ra­des un­der vec­ko­slu­tet i vid Utö, upp­ger Gräns­be­vak­nings­vä­sen­det.

– Där finns en hel del vir­ke som ut­gör en risk om man in­te hål­ler no­ga ut­kik, sä­ger sjö­r­ädd­nings­le­da­ren Ans­si Somp­pi.

Olyc­kan sked­de ute på ha­vet men den syd­li­ga vin­den har fört vir­ket norrut. Vir­ket fort­sät­ter sä­kert dri­va in­åt i skär­går­den, be­räk­na­de Somp­pi på sön­da­gen.

Mass­a­ved är rund­vir­ke för till­verk­ning av pap­pers­mas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.