ÅIFK-da­mer­na vann med darr på rib­ban

Åbo Underrättelser - - SPORT - Mats Lund­berg

HANDBOLL. Dic­ken Aka­de­mi, ett av kö­la­gen i da­met­tan, bjöd obe­seg­ra­de Åbo IFK på ovän­tat tufft mot­stånd på sön­da­gen i Helsing­fors. Det blev trots allt två nya po­äng för gäs­ter­na som vann med mins­ta möj­li­ga mar­gi­nal 22–23 (11–13).

Åbo­kam­ra­ter­na fort­sät­ter där­med på rent spel ef­ter fem om­gång­ar. Ut­an po­äng­tapp är även Pirk­ka­la HD och GrIFK Young La­di­es.

Camilla Wenn­ström och Emi­lia Skön led­de Ka­na­ri­e­fåg­lar­nas styr­kor fram­åt med fem full­träf­far var. Emi­lie Berglund stod för fy­ra mål in­klu­si­ve den mat­ch­avgö­ran­de 21–23-bal­jan då ett par mi­nu­ter åter­stod.

En bi­dra­gan­de or­sak till att det blev så jämnt var att ÅIFK ha­de sex två­mi­nu­ters­ut­vis­ning­ar mot en en­da för hem­ma­la­get.

● I sin sista hem­ma­match fö­re jul tar IFK emot Cocks Aka­te­mia på lör­dag i Samp­palin­na. Bol­len sätts i spel re­dan kloc­kan 11.15.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.