Ta­pa­ni Vo­ionmaa fort­sät­ter le­da Re­de­ri­er­na i Fin­land

Åbo Underrättelser - - DEBATT & NYHETER -

LOKALT. För­e­ning­en Re­de­ri­er­na i Fin­land val­de en ny sty­rel­se för 2019. Som ord­fö­ran­de fort­sät­ter Ta­pa­ni Vo­ionmaa (Finn­li­nes Abp), som val­des för ett år se­dan, och planen­ligt sit­ter som ord­fö­ran­de i två års tid.

Öv­ri­ga sty­rel­se­med­lem­mar:

Mat­ti-Mikael Ko­ski­nen, (ESL Ship­ping Oy), Björn Blomqvist, (Re­de­ri Ab Ec­kerö), Jan Han­ses, (Vi­king Li­ne Abp), Paa­vo Ko­jo­nen, (Na­vidom Oy), Vil­le Ko­ski­nen, (Me­riau­ra Group),

Hans Langh, (Oy Langh Ship Ab), Dan Mikko­la, (God­by Ship­ping Ab), Hå­kan Mo­dig, (Bo­re Ltd), Mar­gus Schults, (Tal­link Sil­ja Ab) och Te­ro Vau­ras­te, (Ar­ctia Oy).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.