Ny re­stau­rang öpp­nar i Wiklund

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Wiklund får en ny re­stau­rang. Re­stau­rang­en hör till ked­jan Ra­pi­do som sat­sar på ham­bur­ga­re och sal­lad.

En­ligt re­stau­rang­chef Sam­po Lauk­ka­nen ska ma­ten ser­ve­ras snabbt och på menyn kom­mer det ock­så att fin­nas al­ter­na­tiv för ve­ga­ner.

En­ligt re­stau­rang­ked­jans press­med­de­lan­de va­ri­e­rar menyn en­ligt vil­ken tid på dyg­net det är.

Det be­ty­der att det till ex­em­pel kring lunch­tid ser­ve­ras sal­la­der och mot kväl­len bland an­nat vin och öl från små­bryg­ge­ri­er.

Till ef­ter­mid­dag­s­kaf­fet kom­mer re­stau­rang­ens eget bröd, Fö­li-brö­det, att fin­nas till sa­lu.

För­u­tom Ra­pi­do kom­mer det att öpp­na and­ra nya re­stau­rang­er i Wiklund, bland an­nat en ta­kre­stau­rang och en re­stau­rang som ser­ve­rar ita­li­ensk mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.