Mitt­bac­ken Hol­ma föl­jer med TPS till et­tan

Åbo Underrättelser - - SPORT -

Rasmus Hol­ma bör­ja­de spe­la för TPS 2015. FOT­BOLL. TPS hål­ler som bäst på att sam­la ihop ett lag till näs­ta sä­song i di­vi­sion ett. Klub­ben har nu skri­vit kon­trakt med mitt­bac­ken Rasmus Hol­ma. S:t Karins­bör­di­ge Hol­ma kom till TPS 2015 och har star­tat i de fles­ta mat­cher se­dan dess.

26-åring­ens för­ny­a­de kon­trakt sträc­ker sig över sä­song­en 2019. Un­der li­ga­sä­song­en 2018 spe­la­de han 23 mat­cher.

– Hol­ma är en na­tur­lig ledare, en egen­skap som kom­mer att be­hö­vas för att nå vå­ra mål, sä­ger chefsträ­na­re Tom­mi Pik­ka­rai­nen i ett press­med­de­lan­de.

TPS har se­dan ti­di­ga­re se­nior­kon­trakt med mitt­fäl­ta­ren Jon­ni Pe­rä­a­ho och an­fal­la­ren Ster­ling Ya­te­ke.

PELTIMIKKO / WIKIPEDIA

SÄKRAD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.