Guds­tjänst i Au­re­lia på tors­dag

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. Åbo svens­ka för­sam­ling väl­kom­nar till Au­re­lia på själv­stän­dig­hets­da­gen kloc­kan 10.30 för pre­di­ko­guds­tjänst. Med­ver­kan­de: Ma­ria Wik­stedt (li­turg och pre­di­kant), Tu­u­li Lem­pa (kan­tor och or­ga­nist) och manskö­ren ÅSMA un­der ledning av Mi­sa Ståhl-Norr­holm. Mis­sions­kret­sen ord­nar kyrk­kaf­fe och lot­te­ri samt be­rät­tar om det nya pro­jek­tet att stic­ka dop­soc­kor till al­la barn som döps i för­sam­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.