Flag­gor­na his­sas för de­mo­kra­tin

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

DE­MO­KRA­TI.

I år är det in­te ba­ra på själv­stän­dig­hets­da­gen som flag­gor­na ska his­sas.

På tis­dag ord­nas en flagg­dag för den fin­länds­ka de­mo­kra­tin. För ex­akt hund­ra år se­dan ord­na­des det förs­ta kom­mu­nal­va­let med all­män och li­ka röst­rätt.

Da­gen för kom­mu­nal­va­let den 4 december var in­te en dag för för­so­ning, men nog en hög­tids­dag för den fins­ka de­mo­kra­tin, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter KaiMyk­kä­nen i ett press­med­de­lan­de.

Flag­gan ska his­sas kloc­kan 8 och ha­las kloc­kan 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.