Kvin­na dog ef­ter att ha bli­vit påkörd i Rau­nistu­la

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Un­der ons­dags­för­mid­da­gen, kring kloc­kan 10.15, lar­ma­des po­li­sen om en tra­fi­ko­lyc­ka i kors­ning­en mel­lan Rau­ni­vä­gen och Sa­ta­kunta­vä­gen i Rau­nistu­la. Olyc­kan in­träf­fa­de någ­ra hund­ra me­ter norr om Aning­ais­bron.En last­bils­fö­ra­re ha­de bac­kat längs trot­to­a­ren på Sa­ta­kunta­vä­gen, in på Rau­ni­vä­gen, där en kvin­na gick på trot­to­a­ren. Kvin­nan blev påkörd och av­led på plat­sen. Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning av olyc­kan. Olyc­kan miss­tänks in­te va­ra al­ko­hol­re­la­te­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.