Del­ta i ÅU:s pep­par­kaks­hus­täv­ling!

» Skic­ka in bild på ditt hus­byg­ge! Vinn snyg­ga ÅU-mug­gar till jul­kaf­fet.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Har du byggt ett pep­par­kaks­hus?

Skic­ka in en bild till oss på ÅU! Vi vill se al­la vack­ra, gal­na, svå­ra och ro­li­ga byg­gen som gjorts runt om i Åbo och Åbo­land.

År 2015 fick vi 36 här­li­ga hus­bil­der då vi ef­ter­lys­te era pep­par­kaks­hus­bil­der – i år hop­pas vi på än­nu fler!

Skic­ka in din bild till oss så att vi har den se­nast den 19 de­cem­ber.

På e-post till adres­sen sol­si­[email protected] au­me­dia.fi och per brev­post ÅU/Pep­par­kaks­hus, Hamp­spin­na­re­ga­tan 14, 20100 Åbo.

Kom ihåg att skri­va vem som är ba­ga­re och på vil­ken ort. Be­rät­ta ock­så gär­na mer om ert hus­byg­ge!

Bland al­la som sän­der in en bild lot­tar vi ut fem ÅU-mug­gar. Glöm där­för in­te att med­de­la namn och adress.

Bil­der­na pub­li­ce­ras i pap­pers­tid­ning­en och på åu.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.