Man kör­de i di­ket och ska­da­des all­var­ligt

Åbo Underrättelser - - NYHETER PARGAS -

KIMITOÖN. Un­der fre­dags­ef­ter­mid­da­gen kör­de en äld­re man av vägen på Elm­dals­vä­gen i Ki­mi­to.

Man­nen tap­pa­de kon­trol­len över bi­len i en kur­va. En­ligt rädd- nings­ver­ket var grus­vä­gen väl­digt hal. Bi­len lan­da­de på si­dan i di­ket. Rädd­nings­ver­ket fick klip­pa upp bi­lens tak för att få ut man­nen, som för­des till ÅUCS med all­var­li­ga ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.