Öv­ri­ga pre­miä­rer

Åbo Underrättelser - - KULTUR -

Co­let­te

Stor­bri­tan­ni­en/USA 2018

Ma­nus och re­gi: Wash West­mo­re­land

I rol­ler­na: Kei­ra Knight­ley, Do­mi­nic West

1:51 F12

En fin film om en av de vik­ti­gas­te för­fat­tar­na i Frank­ri­ke, Co­let­te (1873–1954). Fil­men är gjord på eng­els­ka med en ut­märkt Kei­ra Knight­ley i ti­tel­rol­len. Om Co­let­tes liv och verk 1893–1910; en in­tres­sant histo­ria som är vi­su­ellt fint ge­stal­tad.

Bil­li­o­nai­re boys club

USA 2018

Re­gi: Ja­mes Cox

I rol­ler­na: An­sel Elgort, Ta­ron Eger­ton, Je­re­my Ir­vi­ne, Ke­vin Spa­cey

1:48 F16

”Bil­li­o­nai­re Boys Club” är en sann histo­ria om bo­lag, fif­fel och båg på hög ni­vå, på Wall Stre­et 1983.

Mortal engines

Nya Ze­e­land/USA 2018

Re­gi: Christi­an Ri­vers

I rol­ler­na: Hu­go Wea­ving, He­ra Hil­mar, Ro­bert She­e­han, Ji­hae, Ro­nan Raf­tery

2:08 F12

”Mortal engines” är pro­du­ce­rad av Pe­ter Jack­son men är en an­nan sa­ga (än den om ring­en), re­na fan­ta­sin/fan­ta­sy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.