Någ­ra svens­ka lu­ci­a­de­bat­ter

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

2004 upp­rör­des te­ve­tit­tar­na över att lu­ci­a­tå­get i Malung bar soc­ken­dräk­ter och sjöng folk­vi­sor i stäl­let för lu­ci­as­ång­er.

2012 fick en 14-årig mörk­hy­ad flic­ka som var lu­cia i SVT ut­stå en våg av ra­sism på hat­saj­ter.

2016 ha­de Åh­léns en mörk­hy­ad poj­ke som lu­cia, vil­ket väck­te star­ka hat­re­ak­tio­ner. Det led­de till en stor de­batt om barn oav­sett kön och hud­färg ska kun­na bli lucior på si­na sko­lor. Bland and­ra höjd­hop­pa­ren Ste­fan Holm för­sva­ra­de al­las rätt att va­ra lu­cia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.